Beddingestrands Samfällighetsförening finns inte längre på beddingestrand.com. Om allt går väl så kommer det hända saker på beddingestrand.org eller samfallighet.beddingestrand.org.

Denna domän kommer att användas till något annat.

/ Fredrik Rambris